<kbd id="sx8jh5e7"></kbd><address id="tcu1nrc3"><style id="n1p3aro0"></style></address><button id="kgdp7qwk"></button>

     手机打鱼游戏 天主教大学

     节假日和重要日期

     2020至21年期限日期

      

     上半场

      
      

     下半场

      

     开始 

      

      
      

     开始

      

     秋季

     术语

     周三2020年9月2日        

      

     周四2020年10月22日

      

     半学期突破

     周一2020年11月2日

      

     周五2020年12月18日

      
     圣诞假期
      

     弹簧

     术语

     周二2021年1月5日

      

     周五2021年2月12日

      

     半学期突破

     周一2021年2月22日

      

     周五2021年3月26日

      
     复活节假期
      

     夏季

     术语

     星期一2021年4月12日

      

     05月28日2021

      

     半学期突破

     星期一2021年6月7日

      

     周五2021年7月16日

      

     其他有用日期: 

     全校回报     周三2020年9月2日
     年7个认知评估测试(猫)  
     耶稣受难日  
     复活节后的星期一  
     五一假期银行  周一5月3日2021
     晚上开放  
     早晨开放  
     大学关闭  
     年7群众欢迎  
     Y 7住宅 - 康威中心  

     家长咨询日: 

     Yr 8 & 9 Review Day  
     Yr 10 & 11 Review Day  
     年7个家长会  
     年11个家长会  
     年12个家长会  
     年13个家长会  
     第打鱼游戏手机版形式信息晚上  

     教师发展日 

     第1天: 周二2020年9月1日
     第2天: 周五2020年10月23日
        

      


     Click here to download the 2020-21 Holiday & Key Dates. 

       <kbd id="nb29axks"></kbd><address id="uuu2nev8"><style id="b4horgw2"></style></address><button id="odhj7zr5"></button>